KILENC KOMMENTÁR

a Kínai Kommunista Pártról (a továbbiakban: KKP)

A kínai nyelven nyilvánosságra hozott Kilenc Kommentár első közzététele hatalmas lavinát indított el Kínában.

A KKP egyes tagjainak régebbi elmondása szerint többen sorra hátat fordítottak a pártnak, ugyanis sokan közülük a KKP kétes kampányaiban és tisztogató akcióikban éppen azon a módon vesztették el közeli hozzátartozóikat és barátaikat, ahogy a Kilenc Kommentárban olvasható.

Ezen szövegeken keresztül a kínai emberek szeme hamar felnyílt az igazságtalanságra. Felismerték a Párt alapvető embertelen természetét. Mély fájdalmuk lassan a felszínre tört, aminek köszönhetően a kommunista rezsimmel szembeni nyílt ellenérzés rohamos gyorsasággal növekszik a társadalomban.

A Kilenc Kommentár a külföld figyelmét is magára vonta. 2004. január végén az Európa Tanács egy határozatban szólította fel gaztetteinek elítélésére a totalitárius kommunista rezsimet, amely az első hivatalos jogi ítélet volt a politika legmagasabb szintjéről.

Ez volt az oka annak, hogy a Kínai Kommunista Pártról megjelent Kilenc Kommentár kizárólag a német nyelvű The Epoch Times kiadásában kerülhetett először nyilvánosságra.

A szerzőknek biztonsági okokból névtelennek kell maradniuk, ugyanis ők a kommunista kormány közellenségeinek számítanak.

Tartalomjegyzék

Első Kommentár

MI A KOMMUNISTA PÁRT?

Előszó

 1. A hatalom megragadása és a hatalom megtartása erőszakkal és terrorral
 2. Hazugságok használata az erőszak igazolásához
 3. Folyamatosan változó elvek
 4. Az emberi természetet eltávolítani és pártszellemmel helyettesíteni
 5. Alattomos szellem a természet és az emberi természet ellen
 6. A gonosz parazita lénye
 7. Önvizsgálat és a KKP bilincseitől való megszabadulás
Második Kommentár

A KÍNAI KOMMUNISTA PÁRT KEZDETI IDŐSZAKAIRÓL

Előszó

 1. A KKP a folyamatosan felgyülemlő gonoszság által gyarapodott
 2. A Kínai Kommunista Párt szégyenletes alapítása
 3. A párt gonosz tulajdonságainak a megnyilvánulásai

Utószó

Harmadik Kommentár

A KÍNAI KOMMUNISTA PÁRT ZSARNOKSÁGÁRÓL

Előszó

 1. Földreform – A földbirtokos osztály megsemmisítése
 2. Ipari és kereskedelmi reform – A kapitalista osztály kiirtása
 3. A vallások és a vallásos csoportok elleni kemény fellépés
 4. Az anti-jobboldali mozgalom – Az egész nemzetre kiterjedő agymosás
 5. A „nagy ugrás előre” – Valótlanságok állítása a nép párthűségének a próbatételére
 6. Kulturális forradalom – A gonosz uralma alatt a világ a feje tetejére áll
 7. Reform és nyitás – Az erőszak egyre jobban elhatalmasodik
 8. Az egész országra kiterjedő agymosás – az egész ország egy szellemi börtön

Utószó

Negyedik Kommentár

KÍNA KOMMUNISTA PÁRTJA A VILÁGMINDENSÉG ELLEN IRÁNYULÓ ERŐ

Előszó

 1. Harc az emberrel, az emberiesség felszámolása
 2. Harc a földdel, ellentmondásban a természettel, határtalan károkat okozva
 3. Harc az éggel, a hit elnyomása, az emberek istenségekbe vetett hitének az elutasítása

Utószó

Ötödik Kommentár

HOGYAN HASZNÁLJA FEL CSIANG CÖ-MIN ÉS A KÍNAI KOMMUNISTA PÁRT KÖLCSÖNÖSEN EGYMÁST A FÁLUN GONG ÜLDÖZÉSE ÉDEKÉBEN

Előszó

 1. Egy hasonló háttér – ugyanattól a válságtól való félelem
 2. Csiang Cö-min és a kínai Kommunista Párt is fél az Igazságosságtól, Jószívűségtől és Toleranciától
 3. Miként húz hasznot Csiang Cö-min és a KP egymásból
 4. Miként húzott hasznot Csiang Cö-min a KP-ból a Fálun Gong üldözéséhez
 5. Csiang Cö-min belülről bomlasztja fel a KP-t

Utószó

Hatodik Kommentár

HOGYAN SEMMISÍTETTE MEG A KÍNAI KOMMUNISTA PÁRT A HAGYOMÁNYOS KULTÚRÁT?

Előszó

 1. Miért szeretné a KKP szándékosan tönkretenni a kínai kultúrát?
 2. Hogyan teszi tönkre szándékosan a KKP a hagyományos kultúrát?
 3. Pártkultúra

Utószó

Hetedik Kommentár

A KKP GYILKOSSÁGOKRÓL SZÓLÓ TÖRTÉNETE

Előszó

 1. Borzalmas mészárlás
 2. A gyilkosságok különlegesen kegyetlen módjai
 3. A kommunista párton belüli kegyetlen harc
 4. A forradalom „exportálása”, gyilkosságok Kína határain kívül
 5. A család szétrombolása
 6. A gyilkosság modellje és a következmények

Utószó

Nyolcadik Kommentár

A KKP ÖRDÖGI KULTUSZA

Előszó

 1. A KKP kultuszának jellemzői
 2. A rombolás, amelyet a KKP okoz
 3. A Kommunista Párt kultusz-természete
 4. A kommunista párt végítélet napi elmélete – félelem a párt összeomlásától
 5. A kommunista kultusz túlélésének a varázsfegyvere – a kegyetlen küzdelem
 6. Az ördögi kommunista kultusz elfajulása
 7. Néhány gondolat a KKP ördögi vezetéséről

Utószó

Kilencedik Kommentár

A KKP BŰNÖZŐ TERMÉSZETÉRŐL

Előszó

 1. A KKP bűnöző természete sohasem változott
 2. A KKP feláldozza a gazdasági fejlődést
 3. A KKP agymosási technikája fejlődik: a „nyilvánvalóan durvától” a „kifinomultig”
 4. A KKP képmutatása az emberi jogok terén
 5. A KKP bűnöző természetének különböző szempontjai
 6. A bűnözői magatartás leleplezése: az „Őszinteség, Jószívűség és Tolerancia” megsemmisítése állami terroron keresztül
 7. A kínai jellemzőkkel rendelkező szocializmus

Utószó

Bevezető

Több mint egy évtizeddel azután, hogy az egykori Szovjetunió széthullott és a kelet-európai kommunista kormányok megbuktak és a nemzetközi kommunista mozgalom feloszlott, a Kínai Kommunista Párt (KKP) bukása csak idő kérdése.

A KKP teljes összeomlása előtt, megpróbálja összekötni végzetét a kínai nemzettel, annak 5000 évnyi civilizációjával. Ez egy katasztrófa a kínai népnek. A kínai népnek most szembesülnie kell a küszöbön álló kérdésekkel, hogy hogyan tekintsenek a KKP-ra, hogyan fejlődhet Kína egy KKP nélküli társadalommá, és hogyan tegye túl magát a kommunista örökségen.

Az Epoch Times most egy különleges szerkesztői sorozatot publikál, a „Kilenc Kommentár a Kínai Kommunista Pártról” kiadványt. Mielőtt a KKP koporsójára rátennénk a fedelet, egy végső ítéletet kívánunk hozni róla és a nemzetközi kommunista mozgalomról, amely több mint egy évszázada hatalmas csapás az emberiségre.

Több mint 80 évi uralma alatt mindent, amit a KKP megérintett, hazugságokkal, háborúval, éhínséggel, zsarnoksággal, mészárlással és terrorral rontott meg. A hagyományos hitet és alapelveket erőszakosan lerombolta. Az hagyományos etikai elveket és a társadalom szervezetét erővel felbomlasztotta. Az empátia, szeretet és harmónia az emberek között átfordult küzdelemmé és gyűlöletté. Az Ég és Föld tisztelete és megbecsülése kicserélődött egy arrogáns vágyra: a „harc az Éggel és a Földdel” elvre. Ennek eredménye a szociális és ökológiai rendszer totális összeomlása lett, amely egy mélységes válság a kínai népre, sőt az emberiségre nézve. Ezeket a szerencsétlenségeket a KKP előre megfontolt tervezése, szervezése és ellenőrzése idézte elő.

Ahogy egy híres kínai vers mondja: „Hiába sóhajtozom mélyen a lehulló virágokért.” A vég közel van a kommunista rezsim számára, amely kendőzetlenül küzd a túlélésért. Napjai az összeomlása előtt meg vannak számlálva. Az Epoch Times úgy hiszi, hogy most megérett az idő egy átfogó visszatekintésre a KKP teljes összeomlása előtt, amely teljesen megvilágítja a történelem eme legnagyobb kultuszának a mibenlétét, és ezzel egy időben minden idők leghatalmasabb gonoszságának a megtestesülését. Reméljük, hogy azok, akiket a KKP még mindig az orruknál fogva vezet, most majd tisztán látják annak természetét, kiürítve mérgét a szellemükből, kiszabadítva elméjüket annak ördögi ellenőrzése alól, felszabadítva magukat a terror béklyójából, feledve minden reményt kecsegtető illúziót.

A KKP uralma a legsötétebb és a legképtelenebb oldal a kínai történelemben. Bűnei végtelen listáján a legundorítóbb minden bizonnyal a Fálun Gong üldözése. Csiang Cö-min az „Őszinteség, Jószívűség, Tolerancia [1] ” elveinek üldözésével beverte az utolsó szöget is a KKP koporsójába.

Az Epoch Times úgy reméli, hogy a KKP igaz történetének a megértése által segíthetünk megelőzni, hogy ezek a tragédiák a jövőben újra megismétlődjenek. Ugyanakkor reméljük, hogy mindannyian el tudunk gondolkodni legbelsőbb gondolatainkon, és meg tudjuk vizsgálni, hogy gyávaságunk és kompromisszumunk bűnrészessé tett-e bennünket azokban a tragikus eseményekben, amelyeket el lehetett volna kerülni.

[1] A kínai Zhen 真, Shan 善, Ren 忍 kifejezések, amelyek a Fálun Dáfá (vagy Fálun Gong) alapelvei és a világegyetem tulajdonságaira utalnak, a következőképp fordíthatók magyarra:

Zhen 真 – (ejtsd: „dzsen”) Igazság, Igazságosság, Őszinteség, az Igaz

Shan 善 – (ejtsd: „sán”) Irgalmasság, Könyörületesség, Jószívűség, Jóság, Együttérzés

Ren 忍 – (ejtsd: „zsen”) Tolerancia, Elfogadás, Kitartás, Türelem, Eltűrés, Tűrőképesség