KILENC KOMMENTÁR

A kínai nyelven nyilvánosságra hozott Kilenc Kommentár első közzététele hatalmas lavinát indított el Kínában.

A KKP egyes tagjainak régebbi elmondása szerint többen sorra hátat fordítottak a pártnak, ugyanis sokan közülük a KKP kétes kampányaiban és tisztogató akcióikban éppen azon a módon vesztették el közeli hozzátartozóikat és barátaikat, ahogy a Kilenc Kommentárban olvasható.

Ezen szövegeken keresztül a kínai emberek szeme hamar felnyílt az igazságtalanságra. Felismerték a Párt alapvető embertelen természetét. Mély fájdalmuk lassan a felszínre tört, aminek köszönhetően a kommunista rezsimmel szembeni nyílt ellenérzés rohamos gyorsasággal növekszik a társadalomban.

A Kilenc Kommentár a külföld figyelmét is magára vonta. 2004. január végén az Európa Tanács egy határozatban szólította fel gaztetteinek elítélésére a totalitárius kommunista rezsimet, amely az első hivatalos jogi ítélet volt a politika legmagasabb szintjéről.

Ez volt az oka annak, hogy a Kínai Kommunista Pártról megjelent Kilenc Kommentár kizárólag a német nyelvű The Epoch Times kiadásában kerülhetett először nyilvánosságra.

A szerzőknek biztonsági okokból névtelennek kell maradniuk, úgyis ők a kommunista kormány közellenségeinek számítanak.

Tartalomjegyzék

Első Kommentár
MI A KOMMUNISTA PÁRT?
Előszó

 1. A hatalom megragadása és a hatalom megtartása erőszakkal és terrorral
 2. Hazugságok használata az erőszak jogossá tételéhez
 3. Folyamatosan változó elvek
 4. Párttudat emberiesség helyett
 5. Alattomos szellem a természet és az emberi természet ellen
 6. A gonosz parazita lénye [8].
 7. Saját magunk vízsgálata és a KKP bilincseiből való megszabadulás

Második Kommentár
A KÍNAI KOMMUNISTA PÁRT KEZDETI IDŐSZAKAIRÓL
Előszó

 1. A KKP a folyamatosan felgyülemlő erkölcstelenség által gyarapodott
 2. A Kínai Kommunista Párt szégyenletes alapítása
 3. A párt gonosz tulajdonságainak a megnyilvánulásai

Harmadik Kommentár
A KÍNAI KOMMUNISTA PÁRT ZSARNOKSÁGÁRÓL
Előszó

 1. Földreform – A földbirtokos osztály megsemmisítése
 2. Ipari és kereskedelmi reform – A kapitalista osztály kiirtása
 3. A vallások és a vallásos csoportok elleni kemény fellépés
 4. Az anti-jobboldali mozgalom – Az egész nemzetre kiterjedő agymosás
 5. A „Nagy Lépés Előre” – Valótlanságok állítása a nép párthűségének próbatételére
 6. Kulturális forradalom – A gonosz uralma alatt a világ a feje tetejére áll
 7. Reform és nyitás – Az erőszak egyre jobban elhatalmasodik
 8. Az egész országra kiterjedő agymosás – az egész ország egy „elmén belül található börtön“-ben van
  Utószó

Negyedik Kommentár
KÍNA KOMMUNISTA PÁRTJA A VILÁGMINDENSÉG ELLEN IRÁNYÍTOTT ERŐ
Előszó

 1. Harc az emberrel, az emberiesség felszámolása
 2. Harc a földdel, ellentmondásban a természettel, határtalan károkat okozva
 3. Harc az éggel, a hit elnyomása, az emberek istenségek iránti hitének az elutasítása
  Utószó

Ötödik Kommentár
HOGYAN HÚZNAK JIANG ZEMIN ÉS A KÍNAI KOMMUNISTA PÁRT KÖLCSÖNÖSEN HASZNOT EGYMÁSBÓL A FÁLUN GONG ÜLDÖZÉSE ÉDEKÉBEN
Előszó

 1. Egy hasonló háttér – ugyanattól a krízistől való félelem
 2. Jiang Zemin és a kínai Kommunista Párt is fél az igazságosságtól, jószívűségtől és toleranciától
 3. Miként húz hasznot Jiang Zemin és a KP egymásból
 4. Hogyan húzott Jiang Zemin a KP-ból hasznot a Fálun Gong üldözéséhez
 5. Jiang Zemin belülről bomlasztja fel a KP-t
  Utószó

Hatodik Kommentár
HOGYAN SEMMISÍTETTE MEG A KÍNAI KOMMUNISTA PÁRT A HAGYOMÁNYOS KULTÚRÁT?
Előszó

 1. Miért szeretné a KKP szándékosan tönkretenni a kínai kultúrát?
 2. Hogyan teszi tönkre szándékosan a KKP a hagyományos kultúrát?
 3. A Párt kultúrája
  Utószó

Hetedik Kommentár
A KKP GYILKOSSÁGOKRÓL SZÓLÓ TÖRTÉNELME
Előszó

 1. A borzalmas mészárlás
 2. A gyilkosságok különlegesen kegyetlen módjai
 3. A kommunista párton belüli kegyetlen harc
 4. A forradalom „exportálása”, gyilkosságok Kína határain kívül
 5. A családok szétrombolása
 6. A gyilkosság modellje és a következmények
  Utószó

Nyolcadik Kommentár
A KKP ÖRDÖGI KULTUSZA
Előszó

 1. A KKP kultuszának jellemzői
 2. A rombolás, amelyet a KKP okoz
 3. A Kommunista Párt kultuszának természete
 4. Elmélet a Kommunista Párt utolsó ítéletének napjáról – félelem a Párt összeomlásától
 5. A kommunista kultusz túlélésének értékes eszköze a kegyetlen küzdelem
 6. Az ördögi kommunista kultusz elkorcsosulása
 7. Néhány gondolat a KKP ördögi vezetéséről
  Utószó

Kilencedik Kommentár
A KKP BŰNÖZŐ TERMÉSZETÉRŐL
Előszó

 1. A KKP bűnöző természete sohasem változott
 2. A KKP feláldozza a gazdasági fejlődést
 3. A KKP agymosási technikája: a nyilvánvalóan durvától a kifinomultig
 4. A KKP kétszínű viszonya az emberi jogokhoz
 5. A KKP bűnöző természetének különböző szempontjai
 6. Az állami terrort felhasználva, a KKP agressziót fejt ki, hogy megsemmisítse az „Őszinteséget, a Jószívűséget és a Toleranciát”
 7. A kínai vonású igazságtalan szocializmus
  Utószó

Bevezető

Több mint egy évtizeddel azután, hogy az egykori Szovjetunió és a Kelet-Európai kommunista kormányok, a nemzetközi kommunista mozgalom el lett kergetve, a Kínai Kommunista Párt (KKP) bukása csak idő kérdése.

Habár, teljes összeomlása előtt, a KKP megpróbálja összekötni végzetét a kínai nemzettel, az 5000 évnyi civilizációjával. Ez egy katasztrófa a kínai népnek. A kínai népnek most szembesülnie kell a küszöbön álló kérdésekkel, hogy hogyan tekintsenek a KKP-ra, hogyan fejlődhet Kína egy KKP nélküli társadalommá, és hogyan tegye túl magát a kínai örökségen. Az Epoch Times most publikál egy különleges szerkesztői sorozatot, a “Kilenc Kommentár a Kínai Kommunista Pártról” kiadványt. Mielőtt a KKP koporsójára rátennénk a fedelet, egy végső ítéletet kívánunk hozni róla és a nemzetközi kommunista mozgalomról, amely több mint egy évszázada hatalmas csapás az emberiségre.

Több mint 80 éve alatt minden, amit a KKP megérintett, hazugságokkal, háborúval, éhínséggel, zsarnoksággal, mészárlással és terrorral rontotta meg. A tradicionális hitet és alapelveket erőszakosan lerombolta. Az eredeti etikai elveket és a társadalom szervezetét erővel felbomlasztotta. Empátia, szeretet és harmónia az emberek között átfordult küzdelemmé és gyűlöletté. Az Ég és Föld tisztelete és megbecsülése kicserélődött egy arrogáns vágyra: a “harc az éggel és a földdel” elvre. Ennek eredménye a szociális és ökológiai rendszer totális összeomlása lett, amely egy mélységes válság a kínai népre, sőt az emberiségre nézve. Ezeket a szerencsétlenségeket a KKP előre megfontolt tervezése, szervezése és kontrollja idézte elő.

Ahogy egy híres kínai vers mondja, “Hiába sóhajtozom mélyen a lehulló virágokért.” A vég közel van a kommunista rezsim számára, amely kendőzetlenül küzd a túlélésért. Napjai az összeomlása előtt meg vannak számlálva. Az Epoch Times hiszi, hogy most megérett az idő egy átfogó visszatekintésre a KKP teljes összeomlása előtt, amely teljesen megvilágítja a történelem eme legnagyobb kultusznak a mibenlétét, s ezzel egy időben minden idők leghatalmasabb gonoszságának megtestesülését. Reméljük, hogy mindenki, akiket a KKP még mindig az orruknál fogva vezet, most már tisztán látják annak természetét, kiürítve mérgét szellemükből, kiszabadítva elméjüket annak ördögi kontrollja alól, felszabadítva magukat a terror béklyójából, feledve minden reményteljes illúziót.

A KKP törvénye a legsötétebb és a legképtelenebb oldal a kínai történelemben. Bűnei végtelen listáján a legundorítóbb minden bizonnyal a Fálun Gong üldözése. Jiang Zemin az “Igazságosság, Könyörületesség és Tolerancia” elveinek üldözésével beverte az utolsó szöget is a KKP koporsójába.

Az Epoch Times hiszi, hogy a KKP igaz történetének megértése által segíthetünk megelőzni, hogy ezek a tragédiák a jövőben újra megismétlődjenek. Ezzel egy időben mindannyian reméljük, hogy vissza tudtuk tükrözni legbelső gondolatainkat, önvizsgálatot tartva magunkban, hiszen a gyávaságunk és megalkuvásunk bűnrészessé tett bennünket számos tragédiában, amelyek elkerülhetőek lettek volna.